Bóng đèn hồng ngoại 100W

150,000 100,000

1. Bóng đèn hồng ngoại dùng để giữ nhiệt thức ăn là loại 100w
2. Bóng đèn hồng ngoại dùng để điều trị bệnh hoặc sưởi nhà tắm thường dùng loại 100w
3. Sử dụng trong chăn nuôi: úm gà, vịt thì tùy nhiệt độ, quy mô chuồng trại mà sử dụng bóng đèn hồng ngoại loại 100w, 175w hay 250w