Chim cút một tuần tuổi

5,000 3,000

Chim cút giống 1 tuần tuổi

  • Con giống khỏe mạnh
  • Kiểm tra, kiểm dịch đầy đủ trước khi xuất trại
  • Cút giống đề khánh tốt nuôi ít hao đầu con.
Danh mục: ,